Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

torsdag 17 augusti 2017

Framtidstro

Vi välkomnar alla " gamla" och nya barn tillbaka till Rönnbäret. Vi startar upp terminen med ett nytt spännande tema " Framtidstro". Vi har under inskolningsveckorna dukat fram olika upplevelser och aktiviteter som ska locka barnens nyfikenhet in i temat som vi tillsammans utforskar vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar