Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

fredag 31 mars 2017

Labyrinten i VasaparkenMönstergruppen har varit till Vasaparken för att utforska labyrinten. Barnen hade många kloka tankar kring vad en labyrint är. - Man kan gå vilse, - Det ska vara roligt, - Man ska titta hur man kommer ut.
Barnen kopplade labyrinten till Daidalos labyrint och leken tog fart......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar