Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

torsdag 2 februari 2017

Mönstergruppens första träff vt-17


Nu har mönstergruppen haft sin första träff i skogen för vårterminen.
Barnen fick i uppdrag att tillsammans med en kompis skapa ett mönster av naturmaterial som vi andra sedan skulle försöka klura ut vad det föreställde. Alla sprang ivrigt iväg och samlade material för att sedan komma tillbaka och visa upp sitt alster. Fantasin och kreativiteten flödade och konstverken föreställde alltifrån julgranar och hästhagar till IPads, kvadrater och höga torn.Som avslutning lekte vi leken alla fåglar byter bon med våra "mönsterfåglar" som ännu inte flyttat till varmare breddgrader. 🐦🐦🐦


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar