Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

tisdag 7 februari 2017

Bokstavsmönster i skogen

Just nu är vi i skogen och jobbar vidare med mönster. Barnen fick i uppdrag att skriva sitt namn av naturmaterial.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar