Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

fredag 11 november 2016

Film


Vi har under veckan tittat på en film på barnen när de målar till snabb musik. Från samtalen med barnen har det framkommit att de sett mycket rörelse när de målar och att man kan få tankar även till snabb musik och att det går att blunda till musiken. Vi har fått många, många tankar från barnen att arbeta vidare med. Vi kommer att utmana dem med musik, rörelse, känslor och koppla det till hjärna och tankar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar