Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

tisdag 1 november 2016

Drop in till skaparverkstad

Föräldrar och barn är välkomna att skapa lyktor i vår ateljé till manifestationen på Barnkonventionens dag som är den 20 november i Värmekyrkan. Lyktorna tänds kl.15.00 på Holmentorget, konserten i Värmekyrkan börjar kl.16.00


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar