Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

fredag 2 september 2016

Skapande till musik


Barnen har lockats in till atelje'n flera gånger för att måla till lugn musik. Vi har varit nyfikna på vad barnen säger och gör under tiden de målar. Barnen har utmanats att börja reflektera och sätta ord på sina känslor och sitt målande till den lugna musiken. 

Just nu trycker vi mönster tillsammans, vi använder vår frukt som verktyg till en takdekoration.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar