Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

onsdag 6 april 2016

Lerhjärnor

Barnens intresse för hjärna fortsätter, de får nu möjlighet att göra hjärnor utav lera. När de arbetar med leran pratar de mycket om hur den ser ut och vad hjärnan används till. Genom deras samtal får vi syn på mycket lärande bland barnen. De pratar tex om hjärnans form och nämner cirkel, oval.  De beskriver att hjärnan har två halvor som ett delat äpple. De nämner att hjärnhalvorna styr olika saker. Någon talar om att vi har två hjärnor- en lillhjärna också. De undersöker hur de kan göra mönster som liknar hjärnans mönster med olika verktyg m.m.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar