Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

tisdag 9 februari 2016

Sagobilderna tar form

De yngre barnen provar på att måla med stora penslar på stora pappersark. De ska sedan användas som bakgrund till sagobilderna.

Barnen har visat stort intresse kring hur vår hjärna tänker ut saker åt dem när de t.ex hittar på sagan till Mönsterdraken. Vi har idag börjat med att uppmuntra barnen till att rita och berätta om hjärnan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar