Välkommen till Rönnbärets förskola en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensam pedagogiskt förhållningssätt.

måndag 15 oktober 2018

Skatan

Under en lång tid har barnen visat ett stort intresse för "skatan" . Under de första veckorna mötte barnen skatan i vårat skogsrum där den satt högt uppe på en gren. Barnen matade ofta skatan och den fick flyga ner från grenen och delta i barnens lekar. På förskolegården har vi en riktig skata som ofta kommer och tittar på oss när vi äter mellanmål ute, och barnen pratar mycket om tillfället då skatan åt upp ett av barnens smörgås. Vi har spelat in skatan på vår gård och projicerat den på väggen i vår skog, barnen går fram till väggen och klappar på skatan och följer den. Vi har varit i skogen och letat efter skatan men har bara hittat skatfjädrar men ingen skata......Varför hittar vi ingen skata i skogen? Vi har samlat fjädrar i skogen som vi tagit med till skogsrummet och hängt upp dem i taket. Barnen blåser på fjädrarna och sätter dem i rörelse. Barnen berättar, funderar och samtalar mycket kring skatan - Om jag var en skata skulle jag flyga till en affär och ta allt godis. -Jag har en skata i mitt rum. - Undrar om skator har tänder? - Jag tror den bor i trädkojan på vår gård. - Ekorren är skatans vän.        - Skatan och jag brukar åka motorcykel.

fredag 12 oktober 2018

Lera

Vi erbjöd barnen lera tillsammans med naturmaterial. Vi pedagoger var nyfikna på vad som sker när barnen möter materialen.
Det blev en mötesplats där många barn barn åt gången samlades och utforskade leran på olika sätt. Barnen kände in leran med händerna först och började sedan trycka och känna med fingrarna. De tillförde sedan naturmaterial, trycker med kottar och löv så att mönster bildas. Sedan börjar de tillföra material från omgivningen, de kör med bilar på leran, provar att trycka med duplo m.m. Barnen börjar riva upp lera med fingrarna och gör mat, bollar, klär in duplodjur med lera m.m. Barnen smittar varandra med idéer och samtalar mycket.
             
                                                                          

Matsedel


Vecka 43


Skogen

Vi började sedan att gå till skogen, vi pedagoger var nyfikna på vad barnen förundrades över och intresserade sig för. Skogen lockade till mycket rörelse, de nedfallna stammarna lockade till att balansera på, stenarna lockade till att klättra upp på för att sedan hoppa ned ifrån, bergen lockade till att klättra i. Barnen samlade löv och frön som vi kastade upp i luften och som sedan virvlade ner till marken. Barnen hittade insekter i murkna stubbar,  vi upptäckte många spännande hål m.m. Barnen upptäcker mycket som leder till intressanta samtal.


Vecka 42


måndag 1 oktober 2018

Tema Framtidstro

.                    

                     Välkomna till Eken

Vi på Eken har dukat upp olika mötesplatser till barnen inför terminsstarten. Vi vill ge barnen möjlighet till att förundras och lockas till att utforska våra mötesplatser genom olika sinnen, som ett första steg in till årets tema Framtidstro där barnens ekologiska känslighet ska möta hundraspråkligheter.Vi erbjuder ett rum med naturmaterial där barnen kan befinna sig bland materialet, stockar, grenar, bark, mossa, lav, färska blommor, löv, kottar i olika storlekar m.m Här inne kan de klättra, känna, lyfta, bära, känna dofter, lyssna på olika ljud och se olika naturfenomen på den projicerade väggen.

                                                                                


Vi erbjuder också ett bord med olika växter från dag till dag som de kan titta nära på genom tvåvägsmikroskop, förstoringsglas och luppar. Vi har även gjort iordning ett bord där vi lagt växter och kritor på ett spännpapper för att locka barnen till att utforska materialet. Utomhus har vi också ett bord full med naturmaterial, luppar, förstoringsglas och ett terrarium till upphittade insekter. Vi har även hela trädgården full med växter och insekter som vi kan utforska.


Barnen var i början lite avvaktande för att gå in i skogsrummet, vi tror det var för att det är lite mörkt därinne eftersom vi projicerade på väggen. Nu är det oftast full aktivitet i skogsrummet, de leker mycket i rummet då de med fantasins hjälp förvandlar materialet till det som passar in i leken. De visar stor empati för ekorrarna, skatan och myran som finns bland materialet.

Barnen har haft möjlighet att använda luppar och mikroskop både vid växtbordet och i skogsrummet. Lupparna var något helt nytt för många av de yngsta barnen som ofta vände den upp och ner på luppen och fyllde den med naturmaterial,  medan de äldre barnen med van hand använde luppen och tittade nära. Förstoringsglaset lockar in i en annorlunda och spännande värld. Lupparna har blivit en del i miljön, barnen vandrar omkring med dem.